ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

در حال جستجو...

Domains must begin with a letter or a number and be between and characters in length

:domain is unavailable

تبریک میگوییم! موجود است!

Contact Us
We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.

.com
659,900 تومان
.net
499,400 تومان
.org
659,000 تومان
.me
569,000 تومان
.co
629,000 تومان
.biz
409,000 تومان
.us
341,000 تومان
نام های پیشنهادی
در حال ایجاد لیست پیشنهادی برای شما
Hot New Sale

پیشنهاد نام های دیگر به معنای در دسترس بودن قطعی این نام ها و امکان ثبت برای شما نمیباشد زیرا بررسی در دسترس بودن دامنه ها به صورت لحظه ای انجام میشود

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
659,900 تومان
1 سال
749,900 تومان
1 سال
749,900 تومان
1 سال
.net
499,400 تومان
1 سال
499,400 تومان
1 سال
499,400 تومان
1 سال
.org
659,000 تومان
1 سال
659,000 تومان
1 سال
659,000 تومان
1 سال
.co
629,000 تومان
1 سال
629,000 تومان
1 سال
629,000 تومان
1 سال
.ir
65,000 تومان
1 سال
65,000 تومان
1 سال
65,000 تومان
1 سال
.co.ir
25,000 تومان
1 سال
25,000 تومان
1 سال
25,000 تومان
1 سال
.biz
409,000 تومان
1 سال
409,000 تومان
1 سال
409,000 تومان
1 سال
.us
341,000 تومان
1 سال
341,000 تومان
1 سال
341,000 تومان
1 سال
.me
569,000 تومان
1 سال
569,000 تومان
1 سال
569,000 تومان
1 سال
.in
374,000 تومان
1 سال
374,000 تومان
1 سال
374,000 تومان
1 سال
.asia
414,000 تومان
1 سال
414,000 تومان
1 سال
414,000 تومان
1 سال
.info
499,000 تومان
1 سال
499,000 تومان
1 سال
499,000 تومان
1 سال
.tv
929,000 تومان
1 سال
929,000 تومان
1 سال
929,000 تومان
1 سال
.website
422,700 تومان
1 سال
422,700 تومان
1 سال
422,700 تومان
1 سال
.ch
728,000 تومان
1 سال
728,000 تومان
1 سال
728,000 تومان
1 سال
.cn
737,600 تومان
1 سال
737,600 تومان
1 سال
737,600 تومان
1 سال
.xyz
350,000 تومان
1 سال
350,000 تومان
1 سال
350,000 تومان
1 سال
.news
681,000 تومان
1 سال
681,000 تومان
1 سال
681,000 تومان
1 سال
.shop
1,381,900 تومان
1 سال
1,381,900 تومان
1 سال
1,381,900 تومان
1 سال
.mobi
990,000 تومان
1 سال
990,000 تومان
1 سال
990,000 تومان
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains