دانلود فایل راهنما ها، برنامه ها و دیگر فایل ها


آرشیو دریافت فایل ،تمام برنامه ها و فایل هایی را که شما برای بالا بردن و راه اندازی سایت خود نیاز دارید را شامل میشود .

دسته بندی ها

سامانه پیامک (1)
کلیه فایل های مورد لزوم بخش سامانه پیامک

محبوب ترین دانلودها

فرم درخواست سامانه
فرم درخواست را تکمیل نموده و سپس به همراه کپی کارت ملی ، کپی شناسنامه و کپی قبض تلفن همراه یا ثابت خود را به بخش سامانه پیامک ارسال نمائید
اندازه فایل: 197 kB