هاست لینوکس ویژه

 • هاست ویژه شرکتی

  •                        فضا  1000 مگابایت
             پهنای باند  نامحدود
       دامین رایگان  ندارد
             کنترل پنل  سی پنل
         ساب دامین  نامحدود
               دیتابیس  نامحدود
                      ایمیل  نامحدود
          پارک دامین  نامحدود
           ادان دامین  نامحدود
       انتقال رایگان  اگر کنترل پنل قبلی سی پنل باشد
 • هاست لینوکس 500 مگابایت Zend

  •                        فضا  500 مگابایت
             پهنای باند  3 گیگابایت در ماه
       دامین رایگان  ندارد
             کنترل پنل  سی پنل
         ساب دامین  نامحدود
               دیتابیس  نامحدود
                      ایمیل  نامحدود
          پارک دامین  نامحدود
           ادان دامین  نامحدود
       انتقال رایگان  اگر کنترل پنل قبلی سی پنل باشد
 • هاست لینوکس 1000 مگابایت Zend

  •                        فضا  1000 مگابایت
             پهنای باند  5 گیگابایت در ماه
       دامین رایگان  ندارد
             کنترل پنل  سی پنل
         ساب دامین  نامحدود
               دیتابیس  نامحدود
                      ایمیل  نامحدود
          پارک دامین  نامحدود
           ادان دامین  نامحدود
       انتقال رایگان  اگر کنترل پنل قبلی سی پنل باشد
 • هاست لینوکس 2000 مگابایت Zend

  •                        فضا  2000 مگابایت
             پهنای باند  8 گیگابایت در ماه
       دامین رایگان  ندارد
             کنترل پنل  سی پنل
         ساب دامین  نامحدود
               دیتابیس  نامحدود
                      ایمیل  نامحدود
          پارک دامین  نامحدود
           ادان دامین  نامحدود
       انتقال رایگان  اگر کنترل پنل قبلی سی پنل باشد