میزبانی ایمیل

 • پنل 2 اکانت ایمیل

  از 99,000/yr
  خارج از دسترس
  • 2 اکانت تعداد اکانت ایمیل
  • 2 گیگابایت فضا برای هر ایمیل
  • دارد دسترسی به POP3, IMAP, SMTP
  • دارد E-mail Forwards
  • دارد پاسخگوی خودکار
  • دارد وب میل حرفه ای
  • دارد محافظ Spam, virus, phishing, malware
  • دارد آنتی ویروس و آنتی اسپم
  • ندارد امکان ساخت و مدیریت ایمیل ها توسط مدیر
 • پنل 4 اکانت ایمیل

  از 159,000/yr
  سفارش دهید
  • 4 اکانت تعداد اکانت ایمیل
  • 2 گیگابایت فضا برای هر ایمیل
  • دارد دسترسی به POP3, IMAP, SMTP
  • دارد E-mail Forwards
  • دارد پاسخگوی خودکار
  • دارد وب میل حرفه ای
  • دارد محافظ Spam, virus, phishing, malware
  • دارد آنتی ویروس و آنتی اسپم
  • ندارد امکان ساخت و مدیریت ایمیل ها توسط مدیر
 • پنل 8 اکانت ایمیل

  از 219,000/yr
  سفارش دهید
  • 8 اکانت تعداد اکانت ایمیل
  • 2 گیگابایت فضا برای هر ایمیل
  • دارد دسترسی به POP3, IMAP, SMTP
  • دارد E-mail Forwards
  • دارد پاسخگوی خودکار
  • دارد وب میل حرفه ای
  • دارد محافظ Spam, virus, phishing, malware
  • دارد آنتی ویروس و آنتی اسپم
  • ندارد امکان ساخت و مدیریت ایمیل ها توسط مدیر
 • پنل 16 اکانت ایمیل

  از 329,000/yr
  سفارش دهید
  • 16 اکانت تعداد اکانت ایمیل
  • 2 گیگابایت فضا برای هر ایمیل
  • دارد دسترسی به POP3, IMAP, SMTP
  • دارد E-mail Forwards
  • دارد پاسخگوی خودکار
  • دارد وب میل حرفه ای
  • دارد محافظ Spam, virus, phishing, malware
  • دارد آنتی ویروس و آنتی اسپم
  • ندارد امکان ساخت و مدیریت ایمیل ها توسط مدیر
 • پنل 32 اکانت ایمیل

  از 519,000/yr
  سفارش دهید
  • 32 اکانت تعداد اکانت ایمیل
  • 2 گیگابایت فضا برای هر ایمیل
  • دارد دسترسی به POP3, IMAP, SMTP
  • دارد E-mail Forwards
  • دارد پاسخگوی خودکار
  • دارد وب میل حرفه ای
  • دارد محافظ Spam, virus, phishing, malware
  • دارد آنتی ویروس و آنتی اسپم
  • دارد امکان ساخت و مدیریت ایمیل ها توسط مدیر
 • پنل 64 اکانت ایمیل

  از 759,000/yr
  سفارش دهید
  • 64 اکانت تعداد اکانت ایمیل
  • 2 گیگابایت فضا برای هر ایمیل
  • دارد دسترسی به POP3, IMAP, SMTP
  • دارد E-mail Forwards
  • دارد پاسخگوی خودکار
  • دارد وب میل حرفه ای
  • دارد محافظ Spam, virus, phishing, malware
  • دارد آنتی ویروس و آنتی اسپم
  • دارد امکان ساخت و مدیریت ایمیل ها توسط مدیر
 • پنل 128 اکانت ایمیل

  از 1,099,000/yr
  سفارش دهید
  • 128 اکانت تعداد اکانت ایمیل
  • 2 گیگابایت فضا برای هر ایمیل
  • دارد دسترسی به POP3, IMAP, SMTP
  • دارد E-mail Forwards
  • دارد پاسخگوی خودکار
  • دارد وب میل حرفه ای
  • دارد محافظ Spam, virus, phishing, malware
  • دارد آنتی ویروس و آنتی اسپم
  • دارد امکان ساخت و مدیریت ایمیل ها توسط مدیر