نمایندگی ثبت دامنه ملی

 • نمایندگی ثبت دامنه ملی IR - آبی

  45,000 تومان به صورت یک بار
  سفارش دهید
  • 230 یونیت تعداد شارژ یونیت حساب نماینده
  • 4500 تومان هزینه ثبت / تمدید دامنه یک ساله
  • 13500 تومان هزینه ثبت / تمدید دامنه پنج ساله
  • 4500 تومان هزینه انتقال دامنه
 • نمایندگی ثبت دامنه ملی IR - برنزی

  109,000 تومان به صورت یک بار
  سفارش دهید
  • 575 یونیت تعداد شارژ یونیت حساب نماینده
  • 4360 تومان هزینه ثبت / تمدید دامنه یک ساله
  • 13080 تومان هزینه ثبت / تمدید دامنه پنج ساله
  • 4360 تومان هزینه انتقال دامنه
 • نمایندگی ثبت دامنه ملی IR - نقره ای

  213,000 تومان به صورت یک بار
  سفارش دهید
  • 1150 یونیت تعداد شارژ یونیت حساب نماینده
  • 4260 تومان هزینه ثبت / تمدید دامنه یک ساله
  • 12780 تومان هزینه ثبت / تمدید دامنه پنج ساله
  • 4260 تومان هزینه انتقال دامنه
 • نمایندگی ثبت دامنه ملی IR - طلائی

  410,000 تومان به صورت یک بار
  سفارش دهید
  • 2300 یونیت تعداد شارژ یونیت حساب نماینده
  • 4100 تومان هزینه ثبت / تمدید دامنه یک ساله
  • 12300 تومان هزینه ثبت / تمدید دامنه پنج ساله
  • 4100 تومان هزینه انتقال دامنه
 • نمایندگی ثبت دامنه ملی IR - پلاتینیوم

  606,000 تومان به صورت یک بار
  سفارش دهید
  • 3450 یونیت تعداد شارژ یونیت حساب نماینده
  • 4040 تومان هزینه ثبت / تمدید دامنه یک ساله
  • 12120 تومان هزینه ثبت / تمدید دامنه پنج ساله
  • 4040 تومان هزینه انتقال دامنه
 • نمایندگی ثبت دامنه ملی IR - آرمین

  800,000 تومان به صورت یک بار
  سفارش دهید
  • 4600 یونیت تعداد شارژ یونیت حساب نماینده
  • 4000 تومان هزینه ثبت / تمدید دامنه یک ساله
  • 12000 تومان هزینه ثبت / تمدید دامنه پنج ساله
  • 4040 تومان هزینه انتقال دامنه
 • شارژ پنل نمایندگی دامنه ملی

  45,000 تومان به صورت یک بار
  سفارش دهید
  • در صورتی که پنل نمایندگی دارید از این قسمت میتوانید پنل خود را شارژ کنید
   در نظر داشته باشید که ایمیل پنل نمایندگی آرمین TLD و ایمیل درج شده در بخش مشتریان آرمین وب هاست بایستی یکسان باشد