سفارش دامنه ثبت شده (Backorder)

 • Backorder دامنه از طریق شرکت Armin

  300,000 تومان به صورت یک بار
  سفارش دهید
  • درصورتي كه نام مورد نظر شما قبلا ثبت شده و تاريخ انقضاي آن نزديك است مي توانيد از طریق شرکت Armin تقاضاي خدمات پيش سفارش (Back Order) دامنه را بنماييد.

   بازگشت کامل هزینه در صورت عدم موفقیت
 • Backorder دامنه از طریق شرکت Pool

  269,000 تومان به صورت یک بار
  سفارش دهید
  • درصورتي كه نام مورد نظر شما قبلا ثبت شده و تاريخ انقضاي آن نزديك است مي توانيد از طریق شرکت Pool تقاضاي خدمات پيش سفارش (Back Order) دامنه را بنماييد.

   بازگشت کامل هزینه در صورت عدم موفقیت
 • Backorder دامنه از طریق شرکت های NameJet/SnapNames/Pool

  419,000 تومان به صورت یک بار
  سفارش دهید
  • درصورتي كه نام مورد نظر شما قبلا ثبت شده و تاريخ انقضاي آن نزديك است مي توانيد از طریق شرکت های NameJet ، SnapNames و Pool تقاضاي خدمات پيش سفارش (Back Order) دامنه را بنماييد.

   بازگشت کامل هزینه در صورت عدم موفقیت
 • Backorder دامنه ملی از طریق شرکت Armin

  100,000 تومان به صورت یک بار
  سفارش دهید
  • ۱ – پسوند دامنه ها باید از مجموعه روبرو باشد
   (ir - co.ir - net.ir - ac.ir - sch.ir - gov.ir - org.ir - id.ir)

   ۲ – با توجه به اینکه کیفیت سرویس بک اوردر بستگی به عواملی مانند شبکه و تمدید دامنه در اخرین لحظه توسط مالک قبلی و .. … دارد امکان عدم موفقیت در این امر وجود داشته و شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال عدم موفقیت سرویس ندارد

   ۳ – اولویت قبول ثبت درخواست ها به متقاضیانی است که زودتر از بقیه اقدام کرده باشند لذا امکان ثبت دامنه ای که قبلا در سیستم ثبت شده است دیگر وجود ندارد .