سرور مجازی ویندوز ایران

 • وی پی اس ویندوز ایران PO-384

  از 42,000/mo
  خارج از دسترس
  • 25 گیگابایت هارد فضا
  • 384 مگابایت حافظه
  • 15 گیگابایت (قابل ارتقاء) پهنای باند
  • 100Mbps کارت شبکه
  • 1 عدد آی پی
  • Windows Server 2003 سیستم عامل
  • Admin دسترسی
  • حداکثر 24 ساعت نصب و تحویل
  • پارس آنلاین دیتا سنتر
 • وی پی اس ویندوز ایران PO-512

  از 59,000/mo
  خارج از دسترس
  • 25 گیگابایت هارد فضا
  • 512 مگابایت حافظه
  • 15 گیگابایت (قابل ارتقاء) پهنای باند
  • 100Mbps کارت شبکه
  • 1 عدد آی پی
  • Windows Server 2003-2008 سیستم عامل
  • Admin دسترسی
  • حداکثر 24 ساعت نصب و تحویل
  • پارس آنلاین دیتا سنتر
 • وی پی اس ویندوز ایران PO-1024

  از 84,000/mo
  خارج از دسترس
  • 50 گیگابایت هارد فضا
  • 1024 مگابایت حافظه
  • 20 گیگابایت (قابل ارتقاء) پهنای باند
  • 100Mbps کارت شبکه
  • 1 عدد آی پی
  • Windows Server 2003-2008 سیستم عامل
  • Admin دسترسی
  • حداکثر 24 ساعت نصب و تحویل
  • پارس آنلاین دیتا سنتر
 • وی پی اس ویندوز ایران PO-2048

  از 119,000/mo
  خارج از دسترس
  • 100 گیگابایت هارد فضا
  • 2048 مگابایت حافظه
  • 25 گیگابایت (قابل ارتقاء) پهنای باند
  • 100Mbps کارت شبکه
  • 1 عدد آی پی
  • Windows Server 2003-2008 سیستم عامل
  • Admin دسترسی
  • حداکثر 24 ساعت نصب و تحویل
  • پارس آنلاین دیتا سنتر
 • وی پی اس ویندوز ایران AF-2048

  از 185,000/mo
  20,000 هزینه تنظیم
  خارج از دسترس
  • 45 گیگابایت هارد پرسرعت SAS فضا
  • 2048 مگابایت حافظه
  • 45 گیگابایت پهنای باند
  • 100Mbps کارت شبکه
  • 1 عدد آی پی
  • Windows Server 2003 سیستم عامل
  • Websitepanel رایگان کنترل پنل
  • root دسترسی
  • حداکثر 24 ساعت نصب و تحویل
  • افرانت دیتا سنتر
 • وی پی اس ویندوز ایران PO-4096

  179,000/mo
  خارج از دسترس
  • 150 گیگابایت هارد فضا
  • 4096 مگابایت حافظه
  • 40 گیگابایت (قابل ارتقاء) پهنای باند
  • 100Mbps کارت شبکه
  • 1 عدد آی پی
  • Windows Server 2003-2008 سیستم عامل
  • Admin دسترسی
  • حداکثر 24 ساعت نصب و تحویل
  • پارس آنلاین دیتا سنتر
 • وی پی اس ویندوز ایران AF-3072

  از 210,000/mo
  20,000 هزینه تنظیم
  خارج از دسترس
  • 55 گیگابایت هارد پرسرعت SAS فضا
  • 3072 مگابایت حافظه
  • 55 گیگابایت پهنای باند
  • 100Mbps کارت شبکه
  • 1 عدد آی پی
  • Windows Server 2003 سیستم عامل
  • Websitepanel رایگان کنترل پنل
  • root دسترسی
  • حداکثر 24 ساعت نصب و تحویل
  • افرانت دیتا سنتر
 • وی پی اس ویندوز ایران AF-4096

  از 245,000/mo
  20,000 هزینه تنظیم
  خارج از دسترس
  • 65 گیگابایت هارد پرسرعت SAS فضا
  • 4096 مگابایت حافظه
  • 65 گیگابایت پهنای باند
  • 100Mbps کارت شبکه
  • 2.5GHz - 2Core سی پی یو
  • 1 عدد آی پی
  • Windows Server 2003 سیستم عامل
  • Websitepanel رایگان کنترل پنل
  • root دسترسی
  • حداکثر 24 ساعت نصب و تحویل
  • افرانت دیتا سنتر